POGARSZANIE SIĘ JAKOŚCI CHEMIKALIÓW

POGARSZANIE SIĘ JAKOŚCI CHEMIKALIÓW

Powody pogarszania się jakości chemikaliów w maszynach podczas rutynowej eksploatacji:

Jeżeli zalecania eksploatacyjne producenta roztworów chemicznych  nie są respektowane to skład chemikaliów może ulegać zmianie. Podajemy teraz powody z jakich mogą nastąpić zmiany składu roztworów chemicznych w zbiornikach roboczych i regeneracyjnych:

Sposób przygotowywania regeneratorów, czyli dokładność rozcieńczania koncentratów- dokładność pomiarów objętości oraz czystość wody jest tutaj niezwykle istotna.

Odpowiednie przechowywanie roztworów zapasowych w magazynie. Temperatura pomieszczeń jest ważna – optymalna to 5-15 °C. Należy dbać o to, by szczególnie w lecie temperatura nie przekraczała 20°C.

Brak kompensacji odparowania roztworów roboczych w minilabie. Zwykle minilaby robią to automatycznie na początku dnia pracy po włączeniu maszyny – ale należy kontrolować poziom wody w zbiorniku.

Niewłaściwa czystość raków i tanków roboczych – Jeden raz na tydzień usunąć crossovery, wyjąć raki z maszyny, wypłukać ciepłą wodą, wymyć  miękką szczotką, sprawdzić czystość rolek i innych części raków. Jeden raz na 3 miesiące wyczyścić tanki robocze minilabów z osadów.

Występowanie biologicznych osadów w tankach i na rakach stabilizatora czyli tzw. alg i glonów. Źródłem alg jest woda wodociągowa oraz dobre warunki w tanku stabilizatora do ich powstawania czyli wysoka temperatura, pozostałości żelatyny fotograficznej z papieru foto, tiosiarczan amonu z wybielacza – utrwalającego (tiosiarczan amonowy jest także składnikiem nawozów sztucznych i dobrą pożywką do wzrostu alg). Algi zabijają związki chloru, np. podchloryn sodu i preparat o nazwie Alganex.

ALGI i GLONY – To jednokomórkowe i bez tkankowe organizmy wodne powstające z udziałem światła oraz związków chemicznych takich jak azotany,  fosforany, amonowe sole.

Utlenianie się chemikaliów w tankach roboczych jest często powodowane przez małe przeroby w procesorach. Wtedy regeneratory w maszynach dłużej przebywają czekając na ich przepompowanie do zbiorników w których obrabia się papier fotograficzny . Robi się to w celu odświeżenia roztworu roboczego. W tym czasie dochodzi do reakcji chemicznych tlenu zawartego w powietrzu z regeneratorami wywoływacza, wybielacza-utrwalającego oraz stabilizatora. Zatem ilość aktywnych składników tych roztworów się zmniejsza. A produktami tych reakcji utleniania są zanieczyszczenia i osady – czyli tzw. gromadzące się brudy na ściankach zbiorników.

Efektem tego zjawiska utleniania wywoływacza jest zadymienie na zdjęciach oraz rozkalibrowanie systemu naświetlania

PRZECIWDZIAŁANIE UTLENIANIU:

  1. Wyłączanie maszyn , gdy nie ma zleceń, by roztwory robocze nie krążyły bezproduktywnie w minilabach.
  2. Dolewanie wody przy wyłączaniu maszyny pod koniec dnia pracy (uzupełnienie odparowania).
  3. Uzupełnianie świeżymi roztworami regeneratorów , szczególnie należy dodatkowo dolewać najbardziej wrażliwy na utlenianie dopełniacz wywoływacza do poziomu przelewu w maszynie. Jest to dodatkowa regeneracja kompensująca słabe przeroby w minilabie.
  4. Stosowanie antyutleniaczy- wytwarzanych przez niektórych producentów- dodaje się je do zbiorników regeneratora wywoływacza i wybielacza-utrwalającego co 2 tygodnie:
  • wywoływacz w ilości: – 5 ml/litr roboczego roztworu
  • BlFx : -10 ml/litr roztworu roboczego.

Niewłaściwe przechowywanie papieru fotograficznego. Papier powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu – to sprzyja przedłużeniu jego świeżości . Nawet 6 miesięczne przechowywanie papieru w temperaturze ok 20°C i wyższej może spowodować wystąpienie zadymienia (biele na zdjęciach będą w kolorze – ekri (lekko żółtym).

Brak kontroli procesów chemicznych w maszynach . Stosowanie stripów kontrolnych RA-4 zawsze pomaga załodze w ocenie jakości pracy chemikaliów. Regularne stosowanie stripów pozwala na wykrycie utlenienia wywoływacza oraz pewnych błędów pracy minilabów – np. niedokładnej pracy pomp dostarczających świeży regenerator do tanków roboczych maszyny.

Back to Top