CHEMIKALIA 4MD i MINILABY

CHEMIKALIA 4MD i MINILABY

Chemikalia 4MD RA-4 i ich zastosowanie do minilabów występujących na rynku.

Chemikalia w laboratoriach fotograficznych są drugim, zaraz po papierze fotograficznym, materiałem eksploatacyjnym. Jakość wytwarzanych zdjęć w Państwa minilabach zależy przede wszystkim od tego, czy rodzaj chemikaliów jest optymalnie dobrany do TYPU MINILABU i czy dana maszyna ma odpowiednie  dzienne obciążenie pracą. Poniższa tabela określa do jakich minilabów należy stosować konkretne numery katalogowe produktów chemicznych 4MD:

KOD PRODUKTÓW 4MDNAZWADAWKA DOPEŁNIENIAUWAGI
H412300264MD RA-4 CP48/49-2xKIT NewUstawienia fabryczne w minilabieKartridże do  Fuji Frontier CP48/CP49
H412300274MD RA-4 D-LAB PC110 – 2xKIT NewUstawienia fabryczne w minilabieKartridże do Agfa D-Lab1, D-Lab2, D-Lab2 Plus,  Kodak SRP30
H412200684MD RA-4 Stabilizator 2x100L248 ml/m²Wszystkie minilaby  nie kartridżowe
H412200634MD RA-4 Starter Wyb. 1 L50ml/LitrWszystkie minilaby
H412200624MD RA-4 Starter WYWOŁ. 1L25-40 ml/LWszystkie minilaby
H412200704MD RA-4 Starter WYWOŁ. 1L25-40 ml/LWszystkie minilaby
H 412300304MD RA-4 Wybielacz DKS 2×154108 ml/m²KIS – DKS
H412200694MD RA-4 WYB-UTR BX-LR2x10L54 ml/m²Noritsu, Gretag, Konica
H412200674MD RA-4 WYB-UTR Uniwersalny BX-VR 5×4/6/8 L54-215 ml/m²Noritsu, Gretag, Konica, AgfaD.lab3, Kodak System DLS88/89, Lafot
H412200714MD RA-4 WYW  CD-FP 8×10 L108 ml/m²Konica R1, R2, KIS, Agfa D-Lab3, Kodak System DLS 88/89, Lafot
H412200734MD RA-4 WYW CP-22 Konica  4x10L80-108 ml/m²Konica R1,R2 , Agfa D.Lab3, Kodak System  DLS 88/89, Lafot
H412200744MD RA-4 WYB-UTRW CP 22 4×10 L80-/108 ml/m²KonicaR1, R2, Agfa D.Lab3, Kodak System  DLS 88/89, Lafot
H412200754MD RA-4 STARTER WYW CP-22 1 LITR120 ml/m²Konica R1, R2, Agfa D.Lab3, Kodak System DLS 88/89, Lafot
H412300294MD RA-4 WYW DKS 4x185m2108 ml/m²KIS -DKS
H412200574MD RA-4 WYW  MP100 6×10 L108 ml/m²KonicaR1, R2
H412200654MD RA-4 WYW LR80 5x10L80 ml/m²Noritsu, Gretag
H412200364MD RA-4 WYW MP-160 6×10 L160 ml/m²Procesory RT rolkowe do szerokich wstęg papieru  o szerokości >30 cm
H412200664MD RA-4 WYW SP20 EM LR 5x10L108 ml/m²KIS-DKS

Typy Minilabów RA-4 i rekomendowany rodzaj chemikaliów:

Chemikalia Kartridżowe

ProcesTyp minilabu
CP 48Fuji Frontier330/350/355/370/375/390
CP 49Fuji Frontier 340,500/570/590/700/710/720/750/760/770/790  QSS Noritsu 3501,3502 z procesorami Fuji LP7100, LP7200  QSS Noritsu 3701,3702,3703 z procesorami Fuji LP7500,7600   QSS Noritsu 3704,3705 z procesorami Fuji 7700,7900
PC 110, PC 92/110Agfa D-lab1,Agfa D-lab2,Agfa D-lab2Plus, Kodak RP 30, Kodak SRP30:
KODAK RA2-SM Niektóre modele minilabów  QSS Noritsu SM i Gretag SM

PROCES STANDARDOWY

Producent maszynTyp maszynyTyp chemikaliów
2301, 2611, 2701, 2802, 2901, 3000, 3001, 3011, 3101, 3200, 3201, 3202, 3300, 3301, 3302, 3400, 3401, 3501, 3502, 3701, 3702, 3703, 3704, 3800G, 3801G.chemikalia standardowe 
Master Flex, Master Flex Digital, Master Nowachemikalia standardowe
MSC200, MSC300, D-lab3chemikalia standardowe do procesu przyśpieszonego
R1, R2chemikalia standardowe do procesu szybkiego
DKS 15xx, 16xx, 17xx, 18xxchemikalia standardowe do procesu przyśpieszonego
DKS 750, Kodak System DLS 88, Kodak System DLS 89chemikalia standardowe do procesu przyśpieszonego
DiGi 5, My Labchemikalia standardowe do procesu przyśpieszonego

I. Dane technologiczne dla poszczególnych rodzajów procesu RA-4 realizowanych w minilabach z wykorzystaniem chemikaliów niekartridżowych – regeneratory przygotowywane przez laborantów.

Poniżej podajemy w celach informacyjno-historycznych inne nazwy tego samego procesu procesu obróbki papieru fotograficznego wprowadzone w przeszłości przez inne firmy produkujące papier fotograficzny:

I.1.Warunki obróbki dla PROCESU STANDARDOWEGO:

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)45”37,8°C80-160 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)45”30-36°C108 ml/m²
Stabilizator (STB)1’30” 30-36°C248 ml/m²

I.2.Warunki obróbki dla PROCESU STANDARDOWEGO LORR

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)45”37,8°C60-80 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)45”30-36°C45-55 ml/m²
Stabilizator (STB)1’30”30-36°C248 ml/m²

Dawki dopełnienia dla stabilizatora zależą od ilości zbiorników zawierających stabilizator w minilabie – przy 4 zbiornikach – dawka dopełnienia wynosi 248 ml/m², przy 3 zbiornikach 495 ml/m², przy 2 zbiornikach dawka dopełnienia powinna mieć wartość 970ml/m².

I.3. Warunki obróbki dla PROCESU STANDARDOWEGO RA-4 RT-PRO

I.3.1.Do obróbki papierów profesjonalnych w szerokich rolach (do szerokości wstęgi papieru 127 cm)

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)45”35°C161-753 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)45”35°C215-753 ml/m²
Płukanie wodne1’30”35°C2-7 l/min

I.3.2.Do obróbki materiałów wystawienniczych (duratrans, duraclear):

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)110”35°C495-1076 ml/m²
Wybielacz-Utrwalający(BL-FX)110”35°C495-1076 ml/m²
Płukanie wodne 4’35°Cl/min

I.4.Warunki obróbki dla PROCESOW PRZYŚPIESZONYCH – czas całkowity obróbki ok 3 min.

Realizowany w maszynach Agfa MSC 200, Agfa MSC300, D.lab3, DKS15xx,16xx,17xx,18xx; KIS 750, Kodak system DLS88, Kodak system DLS 89.

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)27-35”38-40°C108 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)27-35”30-36°C108 ml/m²
Stabilizator1’30”30-36°C400 ml/m²

               I.5. Proces CP47 proces dedykowany do małych przerobów – minilaby: Fuji SFA 232, 238,258,278,298

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)40-45”38,5°C45-50 ml/m²
Wybielacz-Utrwalający(BL-FX)40-45”30-36°C108 ml/m²
Stabilizator1’30”30-36°C400 ml/m²

I.6.Warunki obróbki dla PROCESU PRZYŚPIESZONEGO – SP20 EM Minilaby KIS- DKS 1500,1600,1700, Kodak system DLS88, Kodak system DLS89

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZAS TEMPERATURA DAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)30”40°C108 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)30”36°C108 ml/m²
Stabilizator 1’30”30-36°C400 ml/m²

I.7.Warunki obróbki dla PROCESÓW SZYBKICH – czas całkowity ok 2-2,5 min.

Stosowany w minilabach Konica R1, Konica R2, Kodak system DLS 88, Kodak system DLS89, KIS – DKS 17xx, 18xx, KIS 750

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)20”-21”40°C85-108 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)20”-21”35-40°C108 ml/m²
Stabilizator 50”-53”34-40°C388 ml/m²

I.8. Warunki obróbki w procesorach LAFOT: DiGi 5 , Mylab – chemikalia standardowe niekartridżowe:

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)45”38°C85-108 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)45”30-36°C108-130 ml/m²
Stabilizator1’30”30-36°C400ml/m²

II.Dane technologiczne dla poszczególnych rodzajów procesu RA-4 realizowanych w minilabach z wykorzystaniem chemikaliów sprzedawanych w kartridżach – regeneratory przygotowywane w minilabie w sposób zautomatyzowany.

II.1.Proces CP 48 S– kartridże do maszyn Fuji Frontier 330/350/355/370/375/390

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURA DAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)45”38,5°C45 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)45”38°C35 ml/m²
Stabilizator1’30”35-40°C175 ml/m²

Producent proponuje użytkownikom dwa rodzajów kartridży, które różnią się składem chemicznym i rekomendowane są przez wytwórcę w zależności od wielkości produkcji w danym laboratorium fotograficznym:

*Kartridże o nazwie CP 48 S II PC kit x 2 przeznaczone do mniejszych przerobów tygodniowych (min 1500 zdjęć 10 cm x 15 cm).

*Kartridże o nazwie CP 48 HV II PC kit x 2 przeznaczone do dużych przerobów  tygodniowych w laboratorium ( min 6000 zdjęć 10 cm x 15 cm).

II.2.1. Proces CP 49E– kartridże do maszyn Fuji Frontier 340

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATURADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)24,5”45°C45 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)24,5”40°C35 ml/m²
Stabilizator21,7”35-42°C215 ml/m²

II.2.2. Proces CP 49 E – kartridże do maszyn Fuji Frontier 500,550,570,590

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATUTADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)19”43°C45 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)19”43°C35 ml/m²
Stabilizator17”43-45°C175 ml/m²

Producent stosuje kilka rodzajów kartridży, które różnią się składem chemicznym i rekomendowane są przez wytwórcę w zależności od wielkości produkcji w danym laboratorium fotograficznym:

*Kartridże o nazwie CP 49 EZ II PC kit x 2 przeznaczone do mniejszych przerobów tygodniowych (min 1900 zdjęć 10cm x15cm)

*Kartridże o nazwie CP 49 LR  PC kit x 2 przeznaczone do większych przerobów tygodniowych ( min 5000 zdjęć 10cm x 15 cm)

*Kartridże o nazwie CP 49 HV II  PC kit x 2 przeznaczone do bardzo dużych przerobów tygodniowych (min 7000 zdjęć10 x 15 cm).

 II.3. Kartridże PC 110 lub PC 92/110

Proces  RA-4  prowadzony w procesorach Agfa D.lab 1, Agfa D.lab2, Agfa D.lab 2 plus, Kodak RP30, Kodak SRP30 przy pomocy kartridży PC 110 lub PC 92/110 (ilość m² papieru jaką można obrobić w zależności od ustawienia w minilabie odpowiedniej do wielkości przerobu dawki dopełnienia).

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATUTADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)33”40°C51-60 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)33”38°C68-100 ml/m²
Stabilizator69”37°C200 ml/m²

II.4.  Proces: RA-2 SM. Proces obróbki w kartridżach SM

2 Zestawy kartridży P1, P2.
P1. Wywoływacz i Stabilizator- 20000 zdjęć 10cm x 15 cm
P2. Wybielacz i Utrwalacz -8650 zdjęć 10 cm x 15 cm

NAZWA ETAPU OBRÓBKICZASTEMPERATUTADAWKA DOPEŁNIENIA
Wywoływacz (DEV)20”42°C64,6 ml/m²
Wybielacz -Utrwalający(BL-FX)20”40°C26,4-35,0 ml/m²
Stabilizator30”-90”40°C193 ml/m²

Obróbka chemiczna w minilabach powinna być prowadzona zgodnie z zaleceniami producenta procesorów i chemikaliów.

Back to Top